Eénwordingstoernooi tussen BC Euro en Shuttle Up ’81

Door Jan Kolthof Op donderdagavond 15 maart jl. vond de jaarlijkse éénwordingstoernooi tussen BC Euro uit Dinxperlo en Shuttle Up ’81 uit Aalten plaats. Het toernooi voor seniorenleden werd dit jaar gespeeld in Dinxperlo. Om half acht verzamelden we op de parkeerplaats bij onze sporthal om daarna met een paar auto’s gezamenlijk naar Dinxperlo te gaan. Om 20.00 uur zijn we ons een beetje warm gaan spelen. Na een woord van welkom begon het toernooi. Wij waren met 15 mensen van Shuttle Up. BC Euro waren er met ca. 25 personen. Een hele goede opkomst dus. Er werd gespeeld met mixparen. Niet zo zeer de gebruikelijke mix van dame en heer, maar een spelersmix (m/v) van Aalten en Dinxperlo. Het lot met wie je speelde en tegen wie je speelde werd bepaald door een speelkaart te trekken. Op deze wijze ontstonden verrassende mixen en werden leuke partijen gespeeld. De partijen duurden 10 minuten. Een verkouden eend in paniek zorgde voor het signaal om de partij te beëindigen. Halverwege werd er gepauzeerd. De meeste zochten de kantine op om het verloren lichaamsvocht aan te vullen. Enkele spelers hadden de smaak van het spelen goed te pakken en gingen in de pauze door om een partijtje met elkaar spelen. Na de pauze werd op dezelfde voet het toernooi verder gespeeld. Na in totaal per persoon ca. 7 partijen te hebben gespeeld, werd door de organisatoren de stand uitgerekend. De spelers konden douchen, waarna in de kantine de uitslag bekend zou worden gemaakt Er waren twee hoofdprijzen beschikbaar. Deze werden verdeeld tussen Euro en Edwin van onze vereniging. Er was ook een poedelprijs te vergeven. Doordat Shuttle Up in de breedte goede voorbereiding had getroffen ontliepen wij deze prijs. Eerlijk gezegd had Euro betere spelers om te pieken, maar er was één speler van Euro die deze avond een beetje in een dal zat. Hij kreeg prompt de poedelprijs. Behalve voor de prijswinnaars was er ook applaus voor de organisatoren van dit toernooi. Zij hadden voor iedereen een mooie avond gezorgd. Voor de rest bleven we gezamenlijk van Euro en Shuttle Up nog een poosje napraten en namen (alweer) nog enige glazen vocht tot ons. Al met al was het een zeer geslaagde avond en we gingen tevreden naar Aalten terug.