Algemene ledenvergadering 25-2-2015

Uitnodiging voor alle leden, jeugdleden en hun ouders tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering:

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Badmintonvereniging Shuttle Up “81.

Deze vergadering zal worden gehouden in de kantine v.d. Sporthal

Op: woensdag 25 februari 2015.

Aanvang: 20.00 uur.

         Agenda:

  1. Opening en welkom.
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Bespreking jaarrekening 2014 en begroting 2015.
  4. Jaarverslag toernooicommissie.
  5. Jaarverslag competitieleider.
  6. Eventuele bespreekpunten o.a. contributie
  7. Bestuur:

Aftredend is: Edwin Siebelink.

Vacature: een secretaris en een bestuurslid.

Namens het bestuur