Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Shuttle up ’81

Uitnodiging voor alle leden,  jeugdleden en hun ouders tot het bijwonen van de jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING Badmintonvereniging Shuttle Up “81. Deze vergadering zal worden gehouden in de Kantine v.d. Sporthal Op: woensdag 24 februari 2016. Aanvang: 20.00 uur.                 Agenda:
  1. Opening en welkom.
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Bespreking jaarrekening 2015 en begroting 2016.
  4. Jaarverslag toernooicommissie.
  5. Jaarverslag competitieleider.
  6. Eventuele bespreekpunten o.a. contributie
  7. Bestuur:
Aftredend is: Frits Laarman. Vacature: een voorzitter, een secretaris en een bestuurslid. Namens het bestuur Gerrit Prins

Shuttle Up ’81 jeugd-1 kampioen

Het eerste jeugdteam van badmintonvereniging BC Shuttle Up ’81 is in de competitie 2015-2016 kampioen geworden. Het team komt uit in de leeftijdsklasse U17 en bestaat uit de vaste spelers Aafke Haket, Eva Zinnemers, Tijmen ter Maat en Guus Peters. Meervoudig invaller van het team is Nick Lammers. Bij het begin van de competitie in september en oktober begonnen ze tegen de eerste jeugdteams van Doesburg en Flash Vorden met een grote overwinning. Hierdoor werd een basis gelegd voor een eventuele kampioenschap. In volgende wedstrijden tegen o.a. Didam en Rianto bleven ze op dreef. Na de winterstop hadden ze al zoveel punten verzameld, dat ze op 10 januari bij een thuiswedstrijd kampioen werden. Met nog drie wedstrijden hierna te gaan kunnen ze zich voorbereiden voor de deelname aan het kampioenschap van Oost-Nederland. Dit kampioenschap wordt in maart in het Overijsselse Hengelo gespeeld. Inmiddels is het team door het bestuur, ouders en trainer Ronald Tolkamp gehuldigd. Deze bijeenkomst is met een klein feestje in de kantine van sporthal Stationsplein afgesloten.
Jeugd 1 kampioen 2016

V.l.n.r.: Eva, Aafke, Tijmen, Guus en Nick
Foto: Jan Kolthof