Uitnodiging voor alle leden, jeugdleden en hun ouders tot het bijwonen van de jaarlijkse

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Badmintonvereniging Shuttle Up ’81

Deze vergadering zal worden gehouden in de Kantine v.d. Sporthal
Op: woensdag 12 maart 2014
Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening en welkom
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Bespreking jaarrekening 2013 en begroting 2014
 4. Jaarverslag toernooicommissie
 5. Jaarverslag competitieleider
 6. Eventuele bespreekpunten (o.a. competitiekosten)
 7. Bestuur:
  Aftredend is: Henry van Braak
  Vacature: een secretaris en een bestuurslid
 8. Rondvraag
 9. Sluiting.