Uitnodiging voor alle leden,  jeugdleden en hun ouders tot het bijwonen van de jaarlijkse

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Badmintonvereniging Shuttle Up “81.

Deze vergadering zal worden gehouden in de Kantine v.d. Sporthal

Op: woensdag 24 februari 2016.

Aanvang: 20.00 uur.

                Agenda:

  1. Opening en welkom.
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Bespreking jaarrekening 2015 en begroting 2016.
  4. Jaarverslag toernooicommissie.
  5. Jaarverslag competitieleider.
  6. Eventuele bespreekpunten o.a. contributie
  7. Bestuur:

Aftredend is: Frits Laarman.

Vacature: een voorzitter, een secretaris en een bestuurslid.

Namens het bestuur
Gerrit Prins